Een overtuiging of patroon ontstaat als beschermingsreactie en is erop gericht je te behoeden voor ongemak, pijn en verdriet. Op het ontstaansmoment is dat vaak nuttig, maar in het hier en nu kan de overtuiging of het patroon je tegenwerken.

 

EEN KRACHTSESSIE HEEFT 6 UITGANGSPUNTEN:

  1. Lichaam, geest en ziel zijn één systeem
  2. Circa 95% is onderbewust en 5% is bewust
  3. Het immuunsysteem en de herstelmechanismen kunnen problemen oplossen
  4. Stress verstoort het immuunsysteem en de herstelmechanismen
  5. De (stress-) respons van het systeem is gericht op zelfbescherming
  6. De onderbewuste (stress-) respons is via het bewustzijn te beïnvloeden

 

ONDERBEWUSTZIJN

In een Krachtsessie werken we met het onderbewustzijn, maar je blijft tijdens de hele sessie volledig bij bewustzijn. Hierdoor word je je bewust van je onderbewuste processen en overtuigingen.

 

NEUROPLASTICITEIT

De hersenen zijn in staat om nieuwe verbindingen te maken en oude te verbreken. Dankzij deze neuroplasticiteit kan verandering snel optreden. Door het onderbewuste brein nieuwe instructies te geven, worden daadwerkelijk andere neurologische verbindingen in de hersenen gemaakt. Dit heeft een waarneembaar effect.

 

Positief denken is bijvoorbeeld iets dat je bewust doet.
Als je onderbewustzijn niet meedoet red je het niet met alleen je bewustzijn.